AktualnościKomunikat


Komitet Zakażeń Szpitalnych przy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Lwówku ¦l±skim informuje, iż potwierdzono trzy przypadki grypy typu A/ H1N1 na Oddziale Chorób Wewnętrznych . Zgodnie z obowi±zuj±cymi procedurami wstrzymano przyjęcia na oddział internistyczny do czasu wygaszenia ogniska. Przewidywany termin przyjęć to 17.02.2019 r. Wszyscy pacjenci i personel z kontaktu objęci zostali profilaktycznym leczeniem p/ wirusowym. O zaistniałej sytuacji poinformowany został Wydział Zdrowia Dolno¶l±skiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

dodano: 15-02-2019
Pisz± o Nas
dodano: 07-12-2018
„SZPITAL POWIATOWY W OBLICZU ZDARZENIA MASOWEGO. PA¬DZIERNIK 2018”


W dniu 11 października 2018 r. o godzinie 12. 30 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie postępowania podmiotu leczniczego podczas zdarzenia masowego dla którego potencjalnym miejscem hospitalizacji pacjentów jest Szpital Powiatowy w Lwówku Śląskim z uwzględnieniem procedur zawartych w„Planie postępowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych- nr referencyjny 29/2018/A”.

Celem ćwiczenia było:

  1. zapewnienie prawidłowego postępowania w obszarze zadań oddziałów szpitalnych,
    Izby Przyjęć w czasie wystąpienia zdarzenia masowego/mnogiego.
  2. doskonalenie obiegu informacji wewnątrz Szpitala jak i z zewnętrznymi służbami.
  3. doskonalenie skuteczności przyjętych rozwiązań i procedur w tym szybkie podjęcie stosownych działań organizacyjnych, logistycznych, dokonania oceny możliwości przyjmowania, diagnozowania i leczenia pacjentów w krótkim czasie
Ćwiczenia obywały się zgodnie z założonym scenariuszem, który zakładał wybuch gazu w jednym z budynków mieszkalnych w Lwówku Śląskim. Liczba ofiar zdarzenia: 20 w tym: 3 ofiary śmiertelne, 17 ofiar skierowano do okolicznych szpitali, 7 ofiar z różnymi obrażeniami trafiło na Izbę Przyjęć do Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21. W Izbie Przyjęć zorganizowano obszary segregacji medycznej, punkt przyjęcia sił i środków, miejsce składowania zwłok. Natomiast w budynku przychodni stworzono punkt informacyjny dla rodzin poszkodowanych i mediów.  Ćwiczeniem objęte zostały oddziały szpitalne oraz współdziałające jednostki organizacyjne Spółki. Ćwiczenia odbyły się przy udziale pozorantów, w których wcielili się pracownicy Spółki. W trakcie ćwiczeń oceniano obieg informacji poprawność i szybkość podejmowanych decyzji, a wnioski z przeprowadzonych działań zostały przekazane kadrze kierowniczej i pracownikom szpitala.

W trosce o naszych pacjentów ćwiczenia będą odbywać się corocznie!dodano: 15-10-2018
Pracownik sekcji higieny


Pilnie zatrudnimy pracownika do sekcji higieny.
Więcej informacji pod nr tel. 75 782 0107

dodano: 09-10-2018
PN-EN ISO 9001:2015


Niezmiernie miło nam Państwa poinformować, że w dniu 21 września 2018 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ponownie uzyskało Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015. Zakres działalności objęty certyfikacją obejmuje leczenie szpitalne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.dodano: 04-10-2018
poka? wszystkie (86)
Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.