AktualnoœciSzanowni Panstwo, uprzejmie informujemy, o mozliwosci leczenia nadwagi i otylosci metoda nieoperacyjna.
Od 01.04.2019 r. rejestracja w Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Slaskim odbywa sie w godzinach od 8.00 do 18.00.

Komunikat


Komitet Zakażeń Szpitalnych przy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Lwówku Śląskim informuje, iż potwierdzono trzy przypadki grypy typu A/ H1N1 na Oddziale Chorób Wewnętrznych . Zgodnie z obowiązującymi procedurami wstrzymano przyjęcia na oddział internistyczny do czasu wygaszenia ogniska. Przewidywany termin przyjęć to 17.02.2019 r. Wszyscy pacjenci i personel z kontaktu objęci zostali profilaktycznym leczeniem p/ wirusowym. O zaistniałej sytuacji poinformowany został Wydział Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

dodano: 15-02-2019
„SZPITAL POWIATOWY W OBLICZU ZDARZENIA MASOWEGO. PAŹDZIERNIK 2018”


W dniu 11 października 2018 r. o godzinie 12. 30 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie postępowania podmiotu leczniczego podczas zdarzenia masowego dla którego potencjalnym miejscem hospitalizacji pacjentów jest Szpital Powiatowy w Lwówku Śląskim z uwzględnieniem procedur zawartych w„Planie postępowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych- nr referencyjny 29/2018/A”.

Celem ćwiczenia było:

  1. zapewnienie prawidłowego postępowania w obszarze zadań oddziałów szpitalnych,
    Izby Przyjęć w czasie wystąpienia zdarzenia masowego/mnogiego.
  2. doskonalenie obiegu informacji wewnątrz Szpitala jak i z zewnętrznymi służbami.
  3. doskonalenie skuteczności przyjętych rozwiązań i procedur w tym szybkie podjęcie stosownych działań organizacyjnych, logistycznych, dokonania oceny możliwości przyjmowania, diagnozowania i leczenia pacjentów w krótkim czasie
Ćwiczenia obywały się zgodnie z założonym scenariuszem, który zakładał wybuch gazu w jednym z budynków mieszkalnych w Lwówku Śląskim. Liczba ofiar zdarzenia: 20 w tym: 3 ofiary śmiertelne, 17 ofiar skierowano do okolicznych szpitali, 7 ofiar z różnymi obrażeniami trafiło na Izbę Przyjęć do Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21. W Izbie Przyjęć zorganizowano obszary segregacji medycznej, punkt przyjęcia sił i środków, miejsce składowania zwłok. Natomiast w budynku przychodni stworzono punkt informacyjny dla rodzin poszkodowanych i mediów.  Ćwiczeniem objęte zostały oddziały szpitalne oraz współdziałające jednostki organizacyjne Spółki. Ćwiczenia odbyły się przy udziale pozorantów, w których wcielili się pracownicy Spółki. W trakcie ćwiczeń oceniano obieg informacji poprawność i szybkość podejmowanych decyzji, a wnioski z przeprowadzonych działań zostały przekazane kadrze kierowniczej i pracownikom szpitala.

W trosce o naszych pacjentów ćwiczenia będą odbywać się corocznie!dodano: 15-10-2018
Pracownik sekcji higieny


Pilnie zatrudnimy pracownika do sekcji higieny.
Więcej informacji pod nr tel. 75 782 0107

dodano: 09-10-2018
PN-EN ISO 9001:2015


Niezmiernie miło nam Państwa poinformować, że w dniu 21 września 2018 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ponownie uzyskało Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015. Zakres działalności objęty certyfikacją obejmuje leczenie szpitalne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.dodano: 04-10-2018
ZAKUP NOWEJ KARETKI TRANSPORTOWO- SANITARNEJ


ZAKUP NOWEJ KARETKI TRANSPORTOWO-SANITARNEJ 
DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. 
Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

W dniu 25 września 2018 roku w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim odbyło się uroczyste spotkanie, na którym miało miejsce oficjalne przekazanie, oraz poświęcenie karetki sanitarno-transportowej. Na tę okazję zostali  zaproszeni wszyscy darczyńcy, którzy wnieśli swój wkład finansowy do zakupu karetki:

- Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim:                   
  Krystyna Piotrowicz - Prezes Zarządu, Bożena Pawłowicz – Sekretarz Zarządu, Zenon  
  Zatchiej- Skarbnik,
- Starosta Powiatu Lwóweckiego - Marcin Fluder,
- Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego - Daniel Koko,
- Wicestarosta Powiatu Lwóweckiego -  Zbigniew Grześków,
- Członkowie Zarządu Powiatu Lwóweckiego: Tadeusz Jagiełło, Małgorzata Szczepańska,  
- Radni Powiatu Lwóweckiego: Ryszard Mruk, Jan Karpowicz, Roman Kulczycki, Stanisław                
  Dasiak,
- Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Mariola Szczęsna,
- Przewodnicząca Rady Miasta Lwówek Śląski - Ewa Róża Płucińska- Dąbrowska,
- Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski - Olgierd Poniźnik,
- Przewodniczący Rady Miasta Gryfów Śląski - Robert Skrzypek,
- Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirsku - Piotr Czembrowski,  
- oraz Dziekan Dekanatu Lwóweckiego ks. Krzysztof Kiełbowicz, w imieniu którego przybył  
   ks. Rajmund Górski.

Pani Prezes Zarządu Edyta Malczewska oraz Dyrektor ds. Medycznych lek. med. Marcin Karasiński złożyli osobiście na ręce zaproszonych gości podziękowania za okazane wsparcie.
Nowo zakupiona karetka wykorzystywana będzie do świadczenia usług transportu medycznego dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o z siedzibą w Lwówku Śląskim. Wyposażona została na wysokim poziomie w sprzęt m. in.: Defibrylator Lifepack 12, pompy strzykawkowe, kardiomonitor, resuscytator, co umożliwia transport pacjentów w ciężkich stanach zdrowia.
Spotkanie było również okazją do zaprezentowania postępu prac remontowych inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21 na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz z dostawą i montażem urządzeń”. Zaproszeni goście mogli także obejrzeć nowocześnie wyposażoną pracownię polisomnografii Oddziału Chorób Wewnętrznych, Poradnię Kardiologiczną z pracownią diagnostyki Kardiologicznej, oraz Poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

 
dodano: 04-10-2018
poka? wszystkie (85)
Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.