Dane spółki
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
ul. Morcinka 7
59-600 Lwówek Śląski

NIP: 6161528548
REGON: 020832110


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000315228

Kapitał zakładowy: 2.340.000,00 zł


Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.