Kontakt
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
ul. Morcinka 7
59-600 Lwówek ¦l±ski
tel 75 782-01-04
fax 75 782-44-32
email: sekretariat@pczlwowek.pl
strona WWW: www.pczlwowek.pl


Prezes Zarz±du:
Adam Zdaniuk, tel. 75 782-01-02
email: prezes@pczlwowek.pl


Główny Księgowy:
Joanna Dominiak-Joniec
tel. 75 782-01-35
email: gl.ksiegowy@pczlwowek.pl


Z-ca Głównego Księgowego:
Ewa Boryczko
tel. 75 782-01-08
email: ksiegowosc@pczlwowek.pl


Kierownik Działu Kadr i Płac:
Wojciech Kazimierczuk
tel. 75 782-01-07
email: kierownik.kadr@pczlwowek.pl

 

Dział Marketingu i Rozowju
Maciej Lech
tel. 75 782-01-03
email: maciejlech@pczlwowek.pl

 

Dział Techniczno-Gospodarczy
Eugeniusz ¦cigan, tel. 75 782-01-57
email: administracja@pczlwowek.pl


Zamówienia Publiczne:
Mirosław Sławecki, tel. 75 782-01-11
email: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl


Naczelna Pielegniarka:
Wioletta Luszka, tel. 75 782-01-13
email: naczelna.pielegniarka@pczlwowek.pl


Dział Realizacji Umów Medycznych i Statystyki:
tel. 75 782-01-17
kierownik: Grzegorz Wyborny, tel. (075) 782-01-18
email: rum@pczlwowek.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Monika ¦mieszek
tel. 75 782 01 36
email: iod@pczlwowek.pl


Centrala:
75 782-01-00


Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.