Centralna Izba Przyjęć

ul. Kościelna 21 (parter)
59-600 Lwówek Śląski


Telefony:

- (075) 782 0142 - Centralna Izba Przyjęć, numer dedykowany do uzgadniania transportu międzyszpitalnego
- (075) 782 0130 - Pielęgniarka Oddziałowa


Zespół lekarski:

Opiekę lekarską zapewniają lekarze poszczególnych oddziałów


Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Maria Wojnacka


W Centralnej Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne w trybie:

- nagłym
- planowym


Centralna Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:

- zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza
- przywiezionych przez zespół Pogotowia Ratunkowego
- zgłaszających się samodzielnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia


Do zadań Centralnej Izby Przyjęć należy:

- objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu zdrowia,
  w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
- zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego
- przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
- udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji


W Centralnej Izbie Przyjęć wykonujemy badania USG. Proces diagnostyczno - leczniczy prowadzony jest w oparciu o sprzęt najnowszej generacji, posługujemy się najnowocześniejszymi technikami zabiegowymi.


Praca Centralnej Izby Przyjęć w Lwówku Śląskim trwa przez całą dobę.

 

DOKUMENY DO POBRANIA

Upoważnienie do odbioru Karty Informacyjnej oraz wyników badań (.pdf)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.