Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ul. Kościelna 21 (parter)
59-600 Lwówek Śląski


Telefony:

- (075) 782 0201 - Ordynator
- (075) 782 0200 - Pokój lekarzy
- (075) 782 0202 - Pielęgniarka Oddziałowa
- (075) 782 0203 - Punkt pielęgniarski "R"


Kierownik Oddziału:

lek. med. Marcin Karasiński - lek. specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Asystenci:

lek. med. Elżbieta Milewska-Matyja - lek. anestezjolog
lek. med. Elżbieta Tomaszewska-Nalberczyńska - lek. specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Marek Ozdoba - lek. specjalista anestezjolog i intensywnej terapii


Pielęgniarka Oddziałowa:

Maria Warchoł - lic. pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Zespół Pielęgniarski:

Pielęgniarki oddziału posiadają wymagane kwalifikacje do pracy w Oddziale:

- Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anesezjologicznego
- Specjalizację z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- wyższe wykształcenie (licencjat pielęgniarstwa)
Szeroko pojętą opieką nad pacjentem w OAiIT wspierają Pracownicy Działu Rehabilitacji Leczniczej, pracownicy Sekcji Higieny Szpitalnej, Dietetyk Szpitalny, Laboratorium Analityczne, Kapelan oraz pozostali pracownicy szpitala, dzięki którym każdy chory może liczyć na fachową pomoc w trakcie całego pobytu.Ilość łóżek: Oddział Intensywnej Terapii posiada 4 stanowiska wyposażone w sprzęt medyczny służący do ciągłego monitorowania i wspomagania funkcji życiowych pacjentów.


Na oddziale wykonuje się:

Personel OAiIT wspierany przez nowoczesną aparaturę elektromedyczną prowadzi intensywną terapię chorych w stanach zagrożenia życie, z urazami wielonarządowymi, niewydolnością oddechową i krążeniową, a także pacjentów po ciężkich zabiegach operacyjnych, wymagajacych intensywnego nadzoru i leczenia.

Oddział Anestezjologii zajmuje się doborem odpowiedniego rodzaju znieczulenia (dostosowanego do stanu pacjenta oraz planowanego zabiegu chirurgicznego), prowadzeniem pacjenta w trakcie znieczulenia oraz opieką pooperacyjną.

Zabiegi chirurgiczne, w których bierze udział zespół anestezjologów wykonywane są na Bloku Operacyjnym, na trzech salach wyposażenia w sprzęt specjalistyczny tj.: aparaty do znieczuleń oraz sprzęt monitorujący funkcje życiowe w trakcie znieczuleń.

Po zabiegach, we wczesnym okresie pooperacyjnym, chorzy trafiają pod opiekę anestezjologa i wykwalifikowanej pielęgniarki anestezjologicznej, na salę wybudzeń wyposażoną w sprzęt elektromedyczny, służący monitorowaniu pacjentów.

Zespół anestezjologiczny wspiera też swoimi działaniami Pracownię Endoskopii, w której znieczuleni są pacjenci do badań endoskopowych tj.: kolonoskopia czy gastroskopia.

 

DOKUMENY DO POBRANIA

Upoważnienie do odbioru Karty Informacyjnej oraz wyników badań (.pdf)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.