Podstawowa Opieka ZdrowotnaLWÓWEK ŚLĄSKI

ul. Morcinka 7 (parter)
59-600 Lwówek Śląski
Poradnia Lekarzy POZ

telefony:

rejestracja: 75 782 0168, 75 782 0213, 75s 782 0214

lekarze POZ:

lek. med. Barbara Karpowicz - specjalista neonatologii, pediatrii i medycyny rodzinnej
lek. med. Barbara Adamska-Trupkiewicz
lek. med. Konrad Górak
lek. med. Alona Pochtyva
lek. med. Małgorzata Mateja-Maczek - specjalista pierwszego stopnia medycyny ogólnej
lek. med. Grażyna Papuszka - specjalista I stopnia
lek. med. Czesław Ciaputa - I stopień ginekologia i położnictwo
lek. med. Amanda Tomaszewska-Celuch
lek. med. Paulina Ludziak

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

telefony:

rejestracja: 75 782 0164


Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

telefony:

rejestracja: 75 782 0170


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

telefony:

rejestracja: 75 782 0172


Poradnia POZ dla Dzieci

telefony:

rejestracja: 75 782 0193
punkt szczepień: 75 782 0194

lekarze:

lek. med. Barbara Karpowicz - specjalista neonatologii, pediatrii i medycyny rodzinnej
lek. med. Krystyna Synowiec - specjalista II stopnia pediatrii i II st. neonatologii
lek. med. Wiesława Kowalik - pediatra


Punkt Felczerski w Sobocie

telefony:

rejestracja: 75 784 2273

lek. med. Konrad Górak


Punkt Felczerski w Niwnicach

telefony:

rejestracja: 75 784 4356 wew. 256

lek. med. Barbara Adamska-Trupkiewicz


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Niwnicach

telefony:

rejestracja: 75 784 4356 wew. 256


Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Niwnicach

telefony:

rejestracja: 75 784 4356 wew. 256


Poradnia lekarzy POZ Zbylutów

telefony:

rejestracja: 75 784 3228

lek. med. Barbara Adamska-Trupkiewicz


Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Zbylutów

telefony:

rejestracja: 75 784 3228


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zbylutów

telefony:

rejestracja: 75 784 3228

 


GRYFÓW ŚLĄSKI

ul. Rzeczna 25
59-620 Gryfów Śląski


Poradnia lekarza POZ

telefony:

rejestracja: 75 781 3322, 75 781 3488

lekarze POZ:

lek. med. Marta Łużna - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Krystyna Chudzio - Jankiewicz

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

telefony:

75 781 3322, 75 781 3488


Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

telefony:

75 781 3322, 75 781 3488


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

telefony:

75 781 3322, 75 781 3488


Poradnia POZ dla Dzieci

telefony:

rejestracja: 75 781 3322, 75 781 3488
punkt szczepień: 75 781 3322, 75 781 3488

lekarze:

lek. med. Wiesława Kowalik - pediatra
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE


W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, realizowane są programy profilaktyczne:

- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Program profilaktyki gruźlicy


Program profilaktyki chorób układu krążenia (Ch U K) realizowany jest wg niżej wymienionych zasad:

1. Świadczenia w ramach Programu udzielane są w godzinach działalności POZ, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8:00 a 18:00.

2. Programem objęci są pacjenci zadeklarowani do POZ, którzy w danym roku kalendarzowym będą w 35, 40, 45,50, oraz 55 roku życia (urodzeni w latach -1973, 1968, 1963, 1958, 1953).

3. Świadczenia polegają na:

- przeprowadzeniu wywiadu,
- wykonaniu badań biochemicznych krwi,
- dokonaniu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
- ustaleniu terminu wizyty u lekarza.

4. W trakcie wizyty, lekarz POZ wykonuje:

- badanie podmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,
- dokonuje kwalifikacji do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo - naczyniowego w przyszłości,
- edukuje pacjenta oraz podejmuje decyzję , co do dalszego postępowania.

5. Pacjenci, u których rozpoznano chorobę układu krążenia , w zależności od wskazań medycznych otrzymują zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających zawartą z NFZ umowę, o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarki POZ i obejmuje dorosłych, zadeklarowane świadczeniobiorców, którzy spełniają następujące kryteria:

- Nie posiadają w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy
- Miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
- Osoby u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

a) bezrobotny
b) niepełnosprawny
c) obciążony długotrwałą chorobą
d) obciążony problemem alkoholowym i/ lub narkomanią

Celem Programu profilaktyki gruźlicy jest:

- zmniejszenie zachorowalności na gruźlicę
- objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę
- zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
- podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie o źródłach i drogach zakażenia, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, danych epidemiologicznych właściwego terenu, ośrodkach medycznych prowadzących terapię oraz podstawach prawnych obowiązku leczenia
- zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki POZ oraz poradni specjalistycznych- gruźlicy i chorób płuc


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LWÓWECKIEGO
ZADEKLAROWANYCH DO PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Uprzejmie informujemy, że zawarliśmy umowę z NFZ na realizację:

- Transportu sanitarnego

W/w usługi zapewnimy świadczeniobiorcom zadeklarowanym do podstawowej opieki zdrowotnej w:

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Lwówek Śl. ul. Morcinka 7.
(w tym Punkt Felczerski w Niwnicach i w Sobocie)

NZOZ "MEDVITA"
ul. Traugutta 1, Lwówek Śląski

SPZOZ Gminy Mirsk
ul. Mickiewicza 36 , Mirsk


Transport sanitarny dla pacjentów w POZ z terenu powiatu lwóweckiego


I. Transport sanitarny do 120 km - tam i z powrotem ("bliski")

1. Realizowany na podstawie zlecenia lekarza POZ, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikającego ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem - do 120 km od miejsca udzielania świadczeń świadczeniodawcy POZ.

2. Koszt transportu wynikający z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca (pacjent), zgodnie z obowiązującym cennikiem. (od dnia 1 stycznia 2012 r. - 3,68 za 1 km).

3. Zlecenia na transport sanitarny w POZ należy składać w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śl. ul. Morcinka 7 na co najmniej 5 dni przed wyznaczoną datą realizacji transportu (nie dotyczy transportów pilnych).
Zlecenie na transport można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 75 782-01-68, 782-02-13, 782-02-14


II. Transport sanitarny "daleki" powyżej 120 km - tam i z powrotem

Na realizacje transportu "dalekiego" - powyżej 120 km ,tam i z powrotem - musi wyrazić zgodę na piśmie Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, 50-525 WrocławTryb postępowania w przypadku konieczności korzystania z "transportu dalekiego"


Pacjent lub jego rodzina powinna zgłosić się do właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z dokumentem - uzasadniającym konieczność zgłoszenia się do innego świadczeniodawcy (np. wezwanie, karta informacyjna z ostatniego pobytu w szpitalu, w której wyznaczony jest termin ponownego stawienia się do zakładu leczniczego itp). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, po dokonaniu oceny zasadności realizacji transportu sanitarnego "dalekiego" udostępnia druk "Wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ", który wypełnia pacjent lub członek rodziny oraz potwierdza lekarz POZ. Wypełniony wniosek wraz z dołączonymi właściwymi zaświadczeniami (wezwanie, karta informacyjna ), wysyła pacjent lub jego rodzina, pocztą do:

DOW NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
(z dopiskiem na kopercie "transport sanitarny")
lub faksem na nr: 71 79-79-325

Po otrzymaniu potwierdzonego przez Dyrektora DOW NFZ wniosku na transport sanitarny, należy go dostarczyć do Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl. ul. Kościelna 21.
Nocna i świąteczna pomoc medyczna


Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa NFZ od dnia 1 marca 2011 roku zmieniają się miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta.

Na Dolnym Śląsku w 33 punktach utworzone zostały 63 zespoły złożone z lekarza i pielęgniarki, które w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego.

Jeśli w nocy czujesz się źle i potrzebujesz pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to zgłoś się do ambulatorium lub zadzwoń pod wskazany numer telefonu.

Ważne! W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu.

Szczegółowych informacji udziela NFZ pod numerem telefonu 71/ 79-79-100 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga!
Czerwony kolor oznacza, że od 1 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana świadczeniodawcy  oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
Powiat kłodzki został podzielony na trzy obszary -pozycja w tabeli nr 8, 31, 32

 


1

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL -SPZOZ

w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12

tel. 75/ 77-52-222

Platerówka, Siekierczyn, Zawidów, Zgorzelec, Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec

2

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL -SPZOZ

w Zgorzelcu

Gryfów Śląski ul. Malownicza 1

tel. 75/ 640 99 00 do 01, wizyty domowe 075/7722834

powiat lwówecki

3

SPZOZ SZPITAL WOJEWÓDZKI

w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6

tel.75/753-73-35

powiat jeleniogórski, Jelenia Góra

4

POGOTOWIE RATUNKOWE

Sobótka ul. Strzelców 2

tel.71/390-39-99

tel.509-754-556

Kostomłoty, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Mietków, Sobótka

5

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ZŁOTORYI

 ul. Hoża 11

tel.76/ 87 79 634

powiat złotoryjski

6

POGOTOWIE RATUNKOWE

we Wrocławiu, ul. Traugutta 112

tel.71/342-27-86

Kobierzyce, Żórawina, Wrocław-Krzyki

7

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

w Jaworze ul. Szpitalna 2

tel. 76/ 870-21-65

Jawor, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice

8

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kłodzko ul. Szpitalna 1a

tel.74/86-51-260

Kłodzko, Nowa Ruda,

9

 

 

"Strzelińskie Centrum Medyczne" Sp. z o.o.

Strzelin ul. Wrocławska 46

tel.71/ 326 48 58

powiat strzeliński

10

SPZOZ- PRZYCHODNIA MIEJSKA

w Pieszycach ul. Królowej Jadwigi 1

tel. 74/83-65-362

Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Łagiewniki

11

POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.

Polkowice ul. Kardynała B. Kominka 7

tel. 76/74-60-853

Rudna, Polkowice, Przemków, Radwanice

12

EMC Instytut Medyczny S.A. - Szpital św. Antoniego

w Ząbkowicach Śląskich ul. B. Chrobrego 5

tel. 74/64-13-400

tel. 74/64-13-410

Piława Górna, Niemcza, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice, Ziębice, Złoty Stok

13

CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O.

w Lubinie ul. Leśna 8

tel. 76/74-66-111

powiat lubiński bez gminy Rudna

14

NZOZ Ośrodek Medyczny ZIEMO-VITA Sp. Z o.o.

we Wrocławiu ul. Ziemowita 1/9

tel. 71/784-90-30

Wrocław-Stare Miasto, Wrocław-Śródmieście

15

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Górze ul. Hirszfelda 8

tel.65/543-25-55

powiat górowski

16

NZOZ Przychodnia Kosmonautów

we Wrocławiu ul. Horbaczewskiego 35

tel. 71/351-28-43

Wrocław-Fabryczna

17

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4

tel.75/73-80-288

powiat bolesławiecki

18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

ul. Koszarowa 5

tel.71/395-76-07

Długołęka, Wrocław-Psie Pole

19

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej

Trzebnica ul. Prusicka 53/55

tel. 071 312 09 20, 071 312 01 26

powiat trzebnicki

20

NIEPUBLICZNY ZOZ NOXMED SP. Z O.O.

w Chojnowie ul. Szpitalna 20

tel.76/819-10-75

Chojnów, Miłkowice, Chocianów

21

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5

tel.76/72-11-111

Wądroże Wielkie, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja, Legnica

22

Polskie Centrum Zdrowia

w Środzie Śląskiej ul. Kolejowa 16A

tel.71/317-22-42

Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin

23

NZOZ POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE

w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26

tel.71/380-58-11

powiat wołowski

24

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1

tel.71/77-67-302

Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców,

25

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Oławie ul. Baczyńskiego 1

tel.71/30-11-326

Oława, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Czernica, Siechnice

26

SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe

w Świdnicy , Plac Wojska Polskiego 2a

tel.74/85-13-232 (dodatkowo uruchomiono dwa miejsca udzielania świadczeń: w Świebodzicach ul. M. C. Skłodowskiej 3/7, tel. 74/64- 19-119 oraz w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 tel. 74/85- 51 -325)

powiat świdnicki

27

POGOTOWIE RATUNKOWE

w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 39

tel.74/84-24-462

powiat wałbrzyski

28

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

w Lubaniu, ul. Zawidowska 4

tel.75/72-13-920 wew.300 oraz 262

Lubań, Świeradów-Zdrój, Leśna, Olszyna

29

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Milicz, ul. Grzybowa 1

tel. 071 384 68 20

Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra

30

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ SZPITAL POWIATOWY

Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10

tel.75/74-49-273

powiat kamiennogórski

31

Specjalistyczne Centrum Medyczne SA

Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

tel.74/86-21-167, 074 862 11 00 wew. 167

Duszniki-Zdrój, Kudowa- Zdrój, Polanica-Zdrój, Lewin Kłodzki, Radków, Radków, Szczytna, Szczytna

32

Specjalistyczne Centrum Medyczne SA

Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

tel.74/81-11-577

Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Międzylesie, Stronie Śl

33

Helena Kijanko-Link MEDYK STAR

Głogów, ul. Kościuszki 15 a

tel.76/837 33 08, fax 076 832 20 56

powiat głogowski, Grębocice, GaworzyceWszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.