Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  z siedzibą w Lwówku Śląskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS.     
Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zapraszamy osoby zadeklarowane do lekarzy udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w
Poradni Lekarza POZ, ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim.
Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy, a od 1 października 2018 r.  dwa razy w roku kalendarzowym.

 • Wartość umowy o realizację pilotażu "POZ PLUS":  1 263 081,80 zł
 • Maksymalna wysokość środków pochodzących z projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 216 955,00 zł

 

Projekt realizowany w okresie
01.07.2018 - 31.12.2019
Informacja

 • Koordynatorzy:

         tel. 725 816 684, tel. 609 380 009, tel. 516 144 957

 • rejestracja Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim

         tel. 75 782 0168

 • Gabinet 213 (za poradnią gin. - poł.) , II piętro Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby uczestniczące w projekcie zostaną objęte:

 • bilansowymi świadczeniami profilaktycznymi,
 • programem zarządzania chorobą.
 • Profilaktyczne Świadczenia Bilansowe dotyczą osób od 20 do 65 roku życia i obejmują:
 • badania przedmiotowe i podmiotowe,
 • wskazaną diagnostykę laboratoryjną (badania krwi, moczu) i obrazową (EKG USG, RTG, densytometria, spirometria)  oraz
 • ocenę sanu zdrowia w zakresie wystąpienia choroby przewlekłej.

W wyniku bilansu powstaje Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego, w oparciu  o który pacjent może zostać skierowany na wizytę edukacyjną związaną z zachowaniami żywieniowymi, aktywnością fizyczną, problemami nikotynowymi, alkoholowymi, z substancjami psychoaktywnymi oraz zdrowiem psychicznym.

 • Do objęcia Programem Zarządzania Chorobą kwalifikują się pacjenci w wieku powyżej 18 roku życia z podejrzenie lub rozpoznaną przynajmniej jedną z jednostek chorobowych:
 • cukrzyca typu II, 
 • nadciśnienie tętnicze samoistne, przewlekła choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca, utrwalone migotanie przedsionków,
 • astma oskrzelowa, POCHP,
 • niedoczynność tarczycy, wole miąższowe i guzowate tarczycy,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa. 

Świadczenia zdrowotne w ramach programu zarządzania chorobą obejmują porady kompleksowe, kontrolne, edukacyjne oraz cykl porad dietetycznych. W ramach programu pacjenci zyskają dostęp do:

 • niezbędnych badań diagnostycznych, w tym wysokospecjalistycznych (TK, MR),
 • konsultacji specjalistycznych (diabetologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, rehabilitacji medycznej)  i fizjoterapeutycznych. 

Serdecznie zapraszamy
do udziału w ProgramieWszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.