Zamówienia publiczneDostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/17


Sprostowanie

dodano: 11-05-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 02-05-2017

siwz

dodano: 02-05-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 02-05-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 02-05-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 02-05-2017

zał. nr 4 do siwz formularz JEDZ

dodano: 02-05-2017

zał. nr 5 do siwz o¶wiadczenie o wpłacie wadium

dodano: 02-05-2017


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.