Zamówienia publiczneDostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/18


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-07-2018

siwz

dodano: 12-07-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 12-07-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 12-07-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 12-07-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 12-07-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 12-07-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 12-07-2018


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 06-07-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 02-07-2018


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.